Sosyal Hizmet Uzmanı

Yaşlılarımızın kuruluşa kabul edilmeleri sürecinden başlayarak; en iyi koşullarda bakımlarının sağlanması, duygusal-ruhsal sağlıklarının korunması, aileleriyle ve toplumla olan bağlarının güçlendirilmesi, sosyal hayata ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması, yasal haklarına ilişkin bilgi edinme ve erişim olanaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları pek çok konuda sosyal hizmet uzmanımız tarafından destek sağlanmaktadır.